Collablab Logo White

Institute of Play

 Your job doesn’t exist… …yet

Onze wereld is zo snel aan het veranderen dat we met al onze kennis en techniek nu al kunnen voorspellen wat de toekomst zal brengen.

We failen alleen heel erg om de jeugd de vaardig- en wijsheden bij te brengen om te kunnen slagen in de wereld van morgen en vandaag. Hoe bereiden wij de jeugd dus voor op banen die nog niet eens bestaan?

Het is tijd om eens te praten over het relevanter maken van school in het dagelijks leven van studenten.

Percentage van mensen die zich betrokken voelen in werk of school.

Institute of Play 

Er is een instituut die hier antwoord op geeft. Dames en Heren: ik presenteer u: Institute of Play.
Het bedrijf begon in 2007 door een groep gamedesigners uit New York City. Institute of Play promoot het gebruik van gamedesign, games en gaming als een tool om persoonlijke en sociale vaardigheden van de jeugd te bevorderen.

Zij willen het lesgeven onweerstaanbaar maken en voor studenten het leren een passie maken.

Of het idee wel werkt? Zie hieronder!

Quest to learn (Q2L)

Quest to Learn is een school in New York city. Deze school is ontstaan door een partnership tussen Institute of Play en New Vision for Public schools (van de department of education)
Quest to learn is gebasseerd op het “gamend leren”. Het hele idee is gebouwd rondom de gedachte dat games een centrale rol spelen in het leven van de jeugd. deze rol word ook steeds groter.  Q2L wil hier gebruik van maken.

Q2L opende in 2009 met alleen maar 6e klassers. inmiddels groeit de school uit tot (het in amerikaans systeem) volledige middle- en high school.

Mobile Quest.

In samenwerking met de school host de Institute of Play ook een week lange zomerkamp. Deze zomerkamp focust zich vooral op het mobile game making.

Wil je meer weten over Institute of Play of 1 van hun producten?
Check: Institute of play