Collablab Logo White

De gulden middenweg ?

Voorstel van de MBO Raad: Voeg het VMBO en HAVO samen.

Scholieren langer en beter voorbereiden op hun vervolgopleiding, de MBO raad wilt de havo en twee hoogste niveaus van het vmbo samenvoegen tot een opleiding van 5 jaar. Leerlingen zullen dan tijdens hun 4e/5e jaar op deze “middelschool” een uitslag krijgen of deze door kunnen stromen naar een vervolgopleiding met HBO of MBO niveau. Dit met de al opgedane “basiskennis”.

Keuzes…
“Vmbo’ers moeten nu al heel vroeg kiezen welke richting ze op willen. Met de samenvoeging wordt dat keuzemoment gelijkgetrokken met leerlingen van de havo”
-woordvoerder van de MBO Raad.

Examens.
Tijdens het 4e jaar zal al een uitslag worden gegeven of de leerlingen een HAVO of VMBO advies hebben. De examens in het 5e oftewel laatste jaar, zullen dan aangepast worden op niveau van de student.
Het onderwijs op de twee laagste niveaus van het VMBO en op het VWO blijft zoals het nu is.